Vuodesta toiseen ja ympäri

Vuodesta toiseen ja ympäri

keskiviikko 17. toukokuuta 2023

 Tiedote 17.5.2023

Kuntalaisaloitteella halutaan selkeyttää väistämissääntöjä

Järvenpäässä on auki kuntalaisaloite, jolla halutaan käyttöön uusi liikennemerkki. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja selkeyttää väistämissääntöjä. 


Epäselvät väistämissäännöt suojatiellä

Uuden kuntalaisaloitteen tavoitteena on selkeyttää väistämissääntöjä, lisätä liikenneturvallisuutta ja sujuvoittaa liikennettä. Aloitteen ydin on ehdotus ottaa käyttöön liikennemerkki B7 “Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”. Tällä merkillä osoitetaan, että pyöräilijällä on etuajo-oikeus pyörätien jatkeella. 

 “Tällä hetkellä käytännöt ovat sekavat”, toteaa Tommi Vainikainen, Keski-Uudenmaan polkijat ry:n puheenjohtaja ja aloitteen vireille panija. 

 Nykyisten sääntöjen mukaan jalankulkijalle on annettava esteetön pääsy suojatielle, mutta pyöräilijän ja autoilijan välillä sovelletaan ajoneuvojen välisiä sääntöjä - siitä huolimatta, että pyöräilijä on ylittämässä ajorataa samaa reittiä kuin jalankulkijakin. 

 “Korotettua suojatietä lähestyessä auton kuljettaja hidastaa. Pyörällä liikkuva tulkitsee helposti hidastamisen aikeeksi väistää, ja syntyy hämminkiä ja potentiaalisesti vaarallinen tilanne”, Vainikainen selittää.


Keravalla ja Tuusulassa merkki on jo käytössä

Korotettuja suojateitä rakennettu liikenneturvallisuuden vuoksi mm. koulujen läheisyyteen ja muihin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden paljon käyttämiin ylityspaikkoihin. Järvenpäässä esimerkiksi Kartanon koulun edustalla ja Rantapuistosta kävelykadulle siirryttäessä on korotetut suojatiet. Korotetut suojatiet ovat yhdistettyjen pyöräteiden ja jalkakäytävien yhteydessä. 

Keravalla ja Tuusulassa B7-liikennemerki on jo käyttöön tietyillä korotetuilla suojateillä. Nyt auki olevalla kuntalaisaloitteella toivotaan merkit käyttöön myös Järvenpäässä. 

“Liikennemerkillä B7 suojatien yhteydessä voidaan väistämisvelvollisuus määrätä vastaamaan nykyistä enemmistön arjessa noudattamaa liikennekäyttäytymistä sekä parantaa liikenneturvallisuutta”, Vainikainen perustelee.

 

Kuntalaisaloitteen voi lukea ja allekirjoittaa osoitteessa https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/32037


tiistai 16. toukokuuta 2023

Liity jäseneksi ja osallistu arvontaan

Liity jäseneksi ja osallistu arvontaan

Toivoisitko, että pyöräilyn olosuhteet olisivat paremmat? Että pyörämatkailijoille tarjottaisiin parempia palveluja? Lisää rahoitusta pyöräväylille? Lisää pyöräpaikkoja juniin?

Nämä asiat eivät tapahdu itsestään vaan vaativat työtä ja joukkovoimaa. Pyöräliitto on Suomen ainoa pyöräliikenteen asiaa ajava kansalaisjärjestö. Tule mukaan osaksi positiivista muutosta!
 
Keski-Uudenmaan polkijat on Pyöräliiton jäsenjärjestö. Me toimimme paikallisesti, mutta kattojärjestön kautta edistämme myös valtakunnallisella tasolla pyöräliikenteen asiaa.
6.5.-29.9.2023 jäseneksi liittymällä osallistuu myös Helkaman sähköpyörän arvontaan!
 #helkama #helkamabicycles #helkamasähköpyörä #suomalaistenpyörä
 
 

keskiviikko 29. maaliskuuta 2023

Eduskuntavaalit ovat myös pyöräilyvaalit

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan suuntaviivat sille, miten maatamme johdetaan ja mihin suuntaan sitä kehitetään tulevina vuosina. Kattojärjestömme Pyöräliitto teki puolueille kyselyn suhtautumisesta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen. Puolueilta kysyttiin suhtautumista pyöräliikenteen, jalankulun ja pyörämatkailun rahoittamiseen valtion budjetista, sähköpyörien pysäköintiratkaisujen tukemisesta, kunnossapitolain uudistamisesta, taajamien yleisnopeusrajoitusten laskemisesta ja autojen pysäyttämisen kieltämisestä jalkakäytävillä ja pyöräteillä. Kysymykset tulevat suoraan Pyöräliiton hallitusohjelmatavoitteista.

Vastauksista näkyy, että useimmat nykyiset eduskuntapuolueet kannattavat jonkinlaisia valtion investointeja pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämiseksi. Eroja kuitenkin on. Suhteessa Pyöräliiton tavoitteisiin katsottuna on listauksen kärjessä Vasemmisto ja Vihreät. Kohtalaisesti pärjäsi Kokoomus, SDP, RKP ja Kristillisdemokraatit. Keskusta jää tästä joukosta hieman jälkeen.

Pyöräliiton hallitusohjelmatavoitteet:

  • Nostetaan pyöräliikenteen rahoitustaso 20 %:iin liikennebudjetista.
  • Luodaan tuki taloyhtiöiden pyöräpysäköinnin laadun parantamiseksi.
  • Varataan pyöräliikenteen edistämiseen ja tutkimukseen 4 M€ erillisrahoitus.
  • Säädetään taajamien yleisnopeusrajoitukseksi 30 km/h.
  • Kielletään pysähtyminen ja pysäköinti jalkakäytävillä ja pyöräteillä.
  • Uudistetaan kunnossapitolaki pyöräliikennettä tukevaksi.

Lue lisää Pyöräliiton hallitusohjelmatavoitteista

Äänestämällä ja keskustelemalla vaikutat. Kysy ehdokkailta Pyöräliiton hallitusohjelmatavoitteisiin sitoutumisesta. Yksittäisten ehdokkaiden näkemyksiin voi erinomaisesti vaikuttaa tuomalla esille äänestäjän näkökulmaa ja korostaa, että pyöräliikenne on tärkeä teema myös eduskuntavaaleissa. Pyöräliikenne linkittyy suoraan mm. kansanterveyteen, kansantalouteen, ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön ja liikenneturvallisuuteen.

 


perjantai 3. helmikuuta 2023

Mielipidekirjoitus: Pyöräreittien tulee olla yhtenäisiä ja loogisia

Mielipidekirjiotuksemme, joka julkaistiin Keski-Uusimaassa 24.1.2023


Keravalla suunnitellaan Asemansillan seudulle uusia liikennejärjestelyjä, mm. liikenneympyrää Asemansillan itäpuolelle. Yksi suunnitelman tavoite on luoda uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä radan molemmin puolin. Tavoite on hyvä, mutta suunnitelmissa on pyöräilyn näkökulmasta parantamisen varaa.

Keskeinen ongelma on jalankulun ja pyöräilyn niputtaminen vanhanaikaisesti termin ”kevyt liikenne” alle. Kävely ja pyöräily ovat kaksi hyvin erilaista liikkumismuotoa, joille tulee varata oma tilansa liikenneympäristössä.

Useassa kohdassa suunniteltua ”kevyen liikenteen väylää” on vain jalkakäytävä, jossa pyöräilijä ei saa ajaa. Pyöräilijälle sallittu reitti ei ole suoraviivainen, vaan vaihtaa epäloogisesti kadun puolelta toiselle. Ajoradan ylitys on aina potentiaalinen riskin paikka ja tekee pyöräilystä vähemmän sujuvaa. Kun osa pyöräteistä jatkuu jalkakäytävinä, olisi monella kiusaus rikkoa liikennesääntöjä tavalla, jonka perimmäinen syy on huonossa suunnittelussa.

Suunnitellussa liikenneympyrässä ei ole ympyrän kiertävää jalkakäytävää ja pyörätietä. Mielestämme olisi tärkeää, että suunnitelmassa varattaisiin tilaa sekä liikenneympyrän kiertävälle jalkakäytävälle että pyörätielle. Turvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi tulisi pyörätien olla ympyrän muotoinen.

On kiitettävää, että Kerava haluaa kehittää kävelyn ja jalankulun olosuhteita. Toivottavasti suunnitelmista syntyy aidosti kävelijöitä ja pyöräilijöitä palveleva kokonaisuus! 

Janne Pärnänen, Kerava ja Erika Weckström, Järvenpää
Keski-Uudenmaan polkijat ry


tiistai 8. marraskuuta 2022

Pyöräilytalven avaus

Pyöräilytalvi tulee taas

Pidetään pyörät liikkeellä yli pimeän talven. Osana Pyöräliiton kampanjaviikkoa jaamme pyöränvaloja ainakin Keravalla ja Järvenpäässä. Järvenpäässä järjestämme Valopyöräilyn maanantaina 14.11., johon haluan kutsua sinut ja ystäväsi. Pyöräilemme kirjastoaukiolta Seppälän talolle (Puistotie 34 b, Järvenpää), jossa tarjolla kuumaa juomaa. Valaise pyöräsi  Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. Juomatarjoilun jälkeen yhdistyksen syyskokous vain jäsenille.

https://pyorailytalvi.fi/

Järvenpäässä Valopyöräily lähtee liikkeelle klo 17:30 kirjaston edestä, ja reitti jatkuu Seppälän talolle. Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/2224508387727015

Keravalla jaamme valoja Pyöräilytalvi-viikolla aseman ympäristössä tiistaina aamulla klo 7:20 alkaen. Yhteyshenkilö Keravalla: Juhani Lohikoski (puh 050-3661171)

Lähtisitkö jakamaan valoja Tuusulassa? Jos saamme muutaman ilmoittautuneen, niin varaamme jaettavia pyöränvaloja myös uuteen tempaukseen Hyrylässä tai Jokelan asemalla.

 

tiistai 13. syyskuuta 2022

Palautetta katujen kunnosta

 Pyöräteiden kunto murehduttaa mielen. Tiedätkö minne ja miten annat kadunpitäjälle palautetta?

Asvaltissa on suuri painuma, joka on merkitty spray-maalilla sekä huomiotötsällä
 Kuoppa pyörätiellä johtaa kulkijan vaaraan. Kadunpitäjien toimet pyöräteiden kunnon seurantaan ovat usein vaillinaiset. Jokaisen kulkijan kannattaakin siis antaa palautetta pyöräteiden ongelmista. Tässä on koostettuna ohjeet minne palautetta kannattaa jättää. Palautetta kannattaa jättää, jotta ongelmapaikat korjataan. Mitä useampi kulkija palautetta jättää, sitä enemmän kadunpitäjällä on painetta korjata ongelma.

Järvenpää

Lomakkeella voi ilmoittaa kuopista asvaltissa kuin talvella auraamatta jääneestä lumesta. Sivun lomakkeella valitaan kartalta ongelmakohta. Halutessa voi jättää yhteystietonsa ja pyytää vastausta. Katuvaloviat ilmoitetaan erikseen sähköpostilla.

https://www.jarvenpaa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/anna-palautetta

 

Kerava

Palautetta voi jättää joko lomakkeella tai sähköpostitse kuntateknisetpalvelut@kerava.fi. Katuvaloviat merkitään karttaan.
 
 

Tuusula

Palautetta pyydetään jättämään TuusInfo-palvelun kautta.
 
 

Maantiet

Valtion maanteiden ja niihin kuuluvien pyöräteiden ylläpitö on ELY-keskuksien vastuulla. Niistä voi jättää palautetta valtakunnallisen Palauteväylän kautta. Palauteväylän karttapalvelusta voit myös tarkastaa tienpitäjän.
 

maanantai 15. elokuuta 2022

Liity jäseneksi ja osallistu arvontaan

 

Haluatko edistää turvallista ja mukavaa pyöräilykulttuuria? Liity jäseneksi!

Liittymällä Pyöräliiton jäsenjärjestöön kuten Keski-Uudenmaan polkijat ry 22.9. mennessä voit voittaa Helkaman sähköavusteisen polkupyörän! Liity tästä: https://www.kepo.fi/p/liity-jaseneksi.html


Vanhat jäsenet voivat osallistuvat arvontaan tästä: https://bit.ly/3vPdySa
 

#pyöräily #pyöräliikenne #helkama #helkamabicycles #helkamasähköpyörä #suomalaistenpyörä
 

Arvonnan säännöt: https://pyoraliitto.fi/liity/arvonnan-saannot

Kehoitus liittyä jäseneksi ja kuva Helkaman polkupyörästä. Arvo jopa 3049 €.