Vuodesta toiseen ja ympäri

Vuodesta toiseen ja ympäri

keskiviikko 29. maaliskuuta 2023

Eduskuntavaalit ovat myös pyöräilyvaalit

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan suuntaviivat sille, miten maatamme johdetaan ja mihin suuntaan sitä kehitetään tulevina vuosina. Kattojärjestömme Pyöräliitto teki puolueille kyselyn suhtautumisesta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen. Puolueilta kysyttiin suhtautumista pyöräliikenteen, jalankulun ja pyörämatkailun rahoittamiseen valtion budjetista, sähköpyörien pysäköintiratkaisujen tukemisesta, kunnossapitolain uudistamisesta, taajamien yleisnopeusrajoitusten laskemisesta ja autojen pysäyttämisen kieltämisestä jalkakäytävillä ja pyöräteillä. Kysymykset tulevat suoraan Pyöräliiton hallitusohjelmatavoitteista.

Vastauksista näkyy, että useimmat nykyiset eduskuntapuolueet kannattavat jonkinlaisia valtion investointeja pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämiseksi. Eroja kuitenkin on. Suhteessa Pyöräliiton tavoitteisiin katsottuna on listauksen kärjessä Vasemmisto ja Vihreät. Kohtalaisesti pärjäsi Kokoomus, SDP, RKP ja Kristillisdemokraatit. Keskusta jää tästä joukosta hieman jälkeen.

Pyöräliiton hallitusohjelmatavoitteet:

  • Nostetaan pyöräliikenteen rahoitustaso 20 %:iin liikennebudjetista.
  • Luodaan tuki taloyhtiöiden pyöräpysäköinnin laadun parantamiseksi.
  • Varataan pyöräliikenteen edistämiseen ja tutkimukseen 4 M€ erillisrahoitus.
  • Säädetään taajamien yleisnopeusrajoitukseksi 30 km/h.
  • Kielletään pysähtyminen ja pysäköinti jalkakäytävillä ja pyöräteillä.
  • Uudistetaan kunnossapitolaki pyöräliikennettä tukevaksi.

Lue lisää Pyöräliiton hallitusohjelmatavoitteista

Äänestämällä ja keskustelemalla vaikutat. Kysy ehdokkailta Pyöräliiton hallitusohjelmatavoitteisiin sitoutumisesta. Yksittäisten ehdokkaiden näkemyksiin voi erinomaisesti vaikuttaa tuomalla esille äänestäjän näkökulmaa ja korostaa, että pyöräliikenne on tärkeä teema myös eduskuntavaaleissa. Pyöräliikenne linkittyy suoraan mm. kansanterveyteen, kansantalouteen, ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön ja liikenneturvallisuuteen.